Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor


Priser

För order under 500 SEK debiteras en expeditionsavgift på 150 SEK. Priserna gäller fritt vår fabrik i Borås, inklusive emballage, exklusive moms. Kostnad för pall tillkommer. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar utan föregående meddelande.

Garantitid

ABC Ventilationsprodukter AB allmänna produktgaranti gäller i 24 månader (2 år) från leveransdatum, dock som längst 30 månader (2 ½ år) från produktionsdatum. För produkter tillverkade enligt kunds anvisningar ansvarar kunden för produktens konstruktion, funktion och livslängd.

Garantibeskrivning

Garantitiden är 2 år räknat från varans avlämnande eller om varan är avsedd för en entreprenad som skall slutbesiktigas eller avlämnas på annat sätt räknas garantitiden från den dag då entreprenaden är godkänd.

Garantivillkor

Är det ett handhavandefel eller felinställd/felinstallerad eller feldimensionerad produkt måste köparen själv stå för kostnaden. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende.

Leveranstid

Av oss angiven leveranstid avser avsändning från fabrik.

Leveransbestämmelser

Leveranser inom Norden sker enligt Sveriges Verkstadsindustriers allmänna bestämmelser NL09 och Svensk Ventilations tillägg VU13.

Ladda ner dessa i PDF-format här:
NL09 »
VU13_tillagg_till_NL09_20130327

Leveransvillkor

Fritt vår fabrik i Borås. Frakt debiteras med faktisk kostnad.

Reklamationer och returer

Reklamerat gods får inte returneras till ABC utan dennes medgivande. Varor som inte tillhör ABC:s lagersortiment krediteras endast om säljaren accepterar returen.Vid eventuellt återtagande av gods, görs ett returavdrag på 25 % på det fakturerade priset, om inte annat överenskommits. Köparens mottagningskontroll skall omfatta avstämning av mottaget gods mot följesedel samt kontroll av synliga skador. Eventuella avvikelser i antal och skador skall anmälas till transportören när godset kvitteras. Eventuella anmärkningar ska göras inom 7 dagar från godsets mottagand