Vattenavskiljningsklass

Vattenavskiljningsklasser

Enligt AMA ska luftintag vara testade enligt SS-EN 130 30 som är en standard för mätning av vattenavskiljning och prestanda för galler med hjälp av simulerade regn och vindtryck. Testresultatet delas upp i A, B, C klass där A-klass står för högsta klass. Vi testar våra galler hos VTT, Finland.

Testerna har utförts med 13 m/s vind och 75 l/h simulerat regn per kvadrat meter galler anslutningsarea. Under tester har uteluftsflödet genom galler stegvis ökat. 13 m/s vind har en vindstyrka 6 på beaufort skalan (10,8-13,8)

Ladda ner som PDF >

vattenavskiljning