Material

Material


GreenCoat Pro BT®

GreenCoat®-produkter har en biobaserad färgbeläggning som innehåller svensk rapsolja. Alla våra produkter uppfyller riktlinjerna i REACH. Dessa fördelar innebär minskad miljöpåverkan.

GreenCoat®-produkterna har hög färgbeständighet och en hållbar ytfinish som motstår såväl rost, vitrost och UV-strålning som repor och smutsbeläggning, vilket minskar underhållsbehovet.

Se kulörkarta >>
Ladda hem broschyr för mer information >>

Greencoats uppbyggnad

Greencoat_1

Med GreenCoat® får man system i ett helhetstänkande där takhuvar, ytterväggs-galler, byggplåt, vattenavrinning och garnering åldras lika och genom tiden överensstämmer i kulörer. 

GreenCoat® färgbelagda stålprodukter överensstämmer
med följande bestämmelser:
- REACH-bestämmelser
- CLP (1272/2008/EG)
- SundaHus
- BASTA (2017:A1)
- Byggvarubedömningen (BVB, 2013)
- Byggvarudeklarationer (Föreningen för Byggvarudeklarationer,
   BPD 3, 2007).

Tester
- EN 13523-1:2009
- EN 10169 + A1

Miljövarudeklarationen (EPD) för GreenCoat®


Källa: SSAB


Övriga material

  Förzinkat

Plåten består av en stålkärna som metalliseras genom varmförzinkning. Z275, korrosivitetsklass C3.

  Aluzink

En annan metod för metallisering av stålplåt än varmförzinkning är att belägga plåten med en blandning av zink, aluminium och kisel. Beläggningen har ett större motstånd mot allmänkorrosion än vad ett rent zinkskikt kan åstadkomma. Därför används aluzinkplåten även utan målningsbehandling. AZ185, korrosivitetsklass C4.

   Rostfri stålplåt

Egenskaperna hos rostfria stål bestäms huvudsakligen av stålens struktur och legerings-tillsatser.  EN 1.4301 (SS 2333) Korrosivitetsklass C5.

  Syrafast rostfri stålplåt

Den syrafasta stålplåten vi använder är EN 1.4404 (SS 2348).

  Koppar

Koppar är ett både klassiskt och exklusivt material. Tack vare mjukheten och formbarheten har materialet genom tiderna använts för framstående byggnader, ofta i kombination med komplicerade utsmyckningar. Numera har kopparplåtens användningsområden breddats, bland annat tack vare materialets goda korrosionsegenskaper.

  Aluminium

Korrosionshärdigheten hos aluminium är mycket god. När aluminium exponeras i luft bildas spontant ett väl vidhäftande och hårt oxidskikt. Trots det goda korrosionsmotståndet förekommer det ofta att man av estetiska skäl väljer att lackera aluminiumplåten. Aluminium bör inte utsättas för kontakt med kalk, puts, betong eller liknande alkaliska produkter.

  Rheinzink/Titanzink

Titanzinkplåt har en yta med en karakteristisk blank metallyta. Utomhusexponerad zink får med tiden en vacker gråblå patina, olika fort beroende på lutning och väderstreck. Materialet har bra korrosionsmotstånd och är i en skicklig yrkesmans hand mycket formbart. Finns även i förpatinerat utförande.

  Zinkmagnesium

Metallbeläggning för stål med 3% magnesium. Magnesiumhalten i legeringen ökar korriosonsmotståndet betydligt jämfört med andra rostskyddsbehandlingar. Zinkmagnesium ger mycket bra skydd i miljöer som är starkt alkaliska eller innehåller klorid och ammoniak.  ZM310, korrosivitetsklass C5. Testat och godkänt av SP för användning i marina miljöer upp till korrosivitetsklass C5 med en garantitid på 20 år.