Korrosivitetsklasser

Korrosivitetsklasser

Tabell Q/1


Korrosivitetsklasser

Kraven på ytbeläggning klassificeras i korrosivitetsklasserna C1 – CX. GreenCoat Pro BT® uppfyller C4 enligt BSK 07. Huvuddelen av annan byggplåt för taktäckning, och vattenavrinningssystem och fasader utförs i färgsystem som överensstämmer med abc Garantiplåt när det gäller kulörer, kulörbeständighet och glanstal.

Korrosivitetsklasser

Förklaringar till förkortningar i tabellen

A = Tvåkomponent ”high build ”epoxi
B = Zinkrik epoxi enligt
SS-EN ISO 12944-5
C = Epoxiisocyanatbaserad grundfärg
G = Grundfärg
M = Mellanfärg
T = Täckfärg
Exempel:A80(G/T) betyder grundfärg och täckfärg av ”high build ”epoxi med en total tjocklek av 80μm.