Bra energival

Vad är Bra Energival för oss?

Med "Bra Energival" menar vi att vi anpassar våra produkter så att du alltid kan vara säker på att göra ett energi och miljömässigt smart val.

25år

ABC Garantiplåt / Greencoat produkter har en biobaserad färgbeläggning som innehåller svensk rapsolja. Dessa fördelar innebär minskad miljöpåverkan.

aklass

Våra A-klassade takhuvar och galler är testade för vattenavskiljning enligt EN 13030:2001 hos VTT i Finland.
Vattenavskiljning 99-100 % ger A-klass.

återvinning

Produkter tillverkade av ABC Garantiplåt skyddar din byggnad mot väder och vind i
många år. Vid slutet av byggnadens livslängd kan stålet smältas ner och bearbetas till nya
stålprodukter. Stål är 100 % återvinningsbart utan försämrad kvalitet.

vikt

En fördel med ABC Garantiplåt är kombinationen av lätt vikt med hög hållfasthet. Viktreduceringen är 15-50 % vilket bidrar mindre råvaruanvändning och miljövänligare transporter.

luft

Energieffektiva och täta systemlösningar för kanaler och komponenter ger tätare system och skapar energivinster.

solenergi

Vi är självförsörjande av egenproducerad el vid toppeffekt med vår nya solenergi-anläggning bestående av 1200 m² solpaneler.

För att förenkla har även våra diagram rekommendationer för bra energival.

braenergival