Vår klimatvision 2025

Vår klimatvision 2025

Vi kommer att dra vårt strå till stacken för att nå de gemensamma klimatmålen för Sverige och gå mot en fossilfri framtid. Vår vision är att ha en klimatneutral verksamhet med förnyelsebara energikällor senast 2025. För att vi ska kunna nå dit kommer vi löpande genomföra en mängd åtgärder uppdelat i etapper. På denna sida kommer du kunna följa vår resa och läsa mer om de åtgärder vi gör. Nedan följer några av de punkter som redan har/kommer genomföras:

  • Installation av solpaneler som innebär att vår verksamhet är självförsörjande av egenproducerad el vid toppeffekt
  • Byte till energieffektiva kompressorer med återvinning
  • Fem nya ventilationsaggregat med hög verkningsgrad och låga SFP tal
  • Värmepumpar för att ersätta fjärrvärme och minska elförbrukningen väsentligt
  • Nya laddstolpar för elbilar och elcyklar
  • Successiv övergång till en fordonspark som drivs fossilfritt
  • Byte av elarmaturer ute/inne (LED)

Installation av solpaneler

Installation av aggregat för produktionen