Takhuvar, TG

BVD - Byggvarudeklarationer

Klicka på länkarna nedan för att ladda hem respektive BVD som PDF. Vissa produkter är samlade som gruppbedömningar då de innehåller samma komponenter.

Takhuvar

Takhuvar 1 - CHZ; AHZ; AHZD; UHZ; UHZD;
ASZ; ASZD; CLZ; ALZ; ALZD; ULZ; ULZD; FJ - Garantiplåt (GP)

(Bedömd hos: Sunda hus, Byggvarubedömningen)

Takhuvar B-version: AHZB; AHZDB; ASZB; ASZDB; ALZB; ALZDB - Garantiplåt (GP)
(Bedömd hos: Sunda hus)

Takhuvar B-version: CHZB, CSZB och CLZB - Garantiplåt (GP)
(Bedömd hos: Sunda hus)

Takhuvar 2 - CSZ; USZ; USZD; GH; GHA 1–6; GHIG - Garantiplåt (GP) (Bedömd hos: Sunda hus)

Takhuvar 3 - TH1; TH2; TH4; TH6; FH - Garantiplåt (GP)
(Bedömd hos: Sunda hus, Byggvarubedömningen)

Takhuvar 4 - VHS; VHS combi; VHS UH; VHS Pulpet;
(Bedömd hos: Sunda hus, Byggvarubedömningen)

CHZ-AZ  (Bedömd hos: Sunda hus)

JET; DK; KH; BA; EA och VHR- FZ (Bedömd hos: Sunda hus, Byggvarubedömningen)

JET, BA, DK, EA, VHR, KH - AZ
(Bedömd hos: Sunda Hus, Byggvarubedömningen)

VF - GP
(Bedömd hos: Byggvarubedömningen)

TG, TGLD, TGC, TGCLD, TGTH1, TGTH2, TGTH4, TGTH6 med BANS(C),ÖG(C), BP, BS(C)-FZ  
(Bedömd hos: Sunda hus)

TG_TGC_TGLD_TGCLD TGTH1, TGTH2, TGTH4, TGTH6 -AZ
(Bedömd hos Byggvarubedömningen)