Takhuvar, TG

BVD - Byggvarudeklarationer

Klicka på den gröna länken för att ladda hem respektive BVD som PDF. Vissa produkter är samlade som gruppbedömningar då de innehåller samma komponenter.

Huvar, takgenomföringar
Galler
Spjäll
Brandspjäll
Filterskåp
Kanaler

Takhuvar

Takhuvar 1 - CHZ; AHZ; AHZD; UHZ; UHZD;
ASZ; ASZD; CLZ; ALZ; ALZD; ULZ; ULZD; FJ - Garantiplåt (GP)

(Bedömd hos: Sunda hus, Byggvarubedömningen)

Takhuvar B-version: AHZB; AHZDB; ASZB; ASZDB; ALZB; ALZDB - Garantiplåt (GP)
(Bedömd hos: Sunda hus)

Takhuvar B-version: CHZB, CSZB och CLZB - Garantiplåt (GP)
(Bedömd hos: Sunda hus)

Takhuvar 2 - CSZ; USZ; USZD; GH; GHA 1–6; GHIG - Garantiplåt (GP) (Bedömd hos: Sunda hus)

Takhuvar 3 - TH1; TH2; TH4; TH6; FH - Garantiplåt (GP)
(Bedömd hos: Sunda hus, Byggvarubedömningen)

Takhuvar 4 - VHS; VHS combi; VHS UH; VHS Pulpet;
(Bedömd hos: Sunda hus, Byggvarubedömningen)

CHZ-AZ  (Bedömd hos: Sunda hus)

JET-FZ  (Bedömd hos: Sunda hus, Byggvarubedömningen)

JET, DK, KH, BA, EA, VHR RF
(Bedömd hos: Byggvarubedömningen)

JET, BA, DK, EA, VHR, KH - AZ
(Bedömd hos: Sunda Hus, Byggvarubedömningen)

TG, TGLD, TGC, TGCLD, TGTH1, TGTH2, TGTH4, TGTH6 med BANS(C),ÖG(C), BP, BS(C)-FZ  
(Bedömd hos: Sunda hus)

TG_TGC_TGLD_TGCLD TGTH1, TGTH2, TGTH4, TGTH6 -AZ
(Bedömd hos Byggvarubedömningen)

TG_TGC_TGLD_TGCLD - RF
(Bedömd hos Byggvarubedömningen)