Kanaler

BVD - Byggvarudeklarationer

Klicka på den gröna länken för att ladda hem respektive BVD som PDF. Vissa produkter är samlade som gruppbedömningar då de innehåller samma komponenter.

Huvar, takgenomföringar
Galler
Spjäll
Brandspjäll
Filterskåp
Kanaler

Kanaler

Zigma kanalsystem RF
(Bedömd hos: Byggvarubedömningen)

ALFa ljuddämpare
(Bedömd hos: Byggvarubedömningen)

ALFa SF1
(Bedömd hos: Byggvarubedömningen)

ALFa  FJ, Jet, Balder, Vidar
(Bedömd hos: Byggvarubedömningen)

KST, KSTS (FZ)
(Bedömd hos: Byggvarubedömningen)