Kanaler

BVD - Byggvarudeklarationer

Klicka på den gröna länken för att ladda hem respektive BVD som PDF. Vissa produkter är samlade som gruppbedömningar då de innehåller samma komponenter.

Huvar, takgenomföringar
Galler
Spjäll
Brandspjäll
Filterskåp
Kanaler

Galler

CDF; CDI; CDK; CDR; VDR; VDK; VK; VKA (GP) 
(Bedömd hos: Sunda hus, Byggvarubedömningen)

CDF; CDI; CDK; CDR; VDR; VDK; VK; VKA; CDV; CDS; TRNF  (FZ)
(Bedömd hos: Sunda hus)

GC; GF; GP; GCT (GP)
(Bedömd hos: Sunda hus, Byggvarubedömningen)

VD - AZ

YG; YGIG; YGVZA; TRS; YGB (GP)
(Bedömd hos: Sunda hus, Byggvarubedömningen)

YG - AZ
(Bedömd hos: Sunda hus, Byggvarubedömningen)

YG, YGB, YGC, YGIG, YGVZA, YGV, YGGL, TRN, TRM och TRS  (FZ)
(Bedömd hos: Sunda hus)

YG - RF
(Bedömd hos: Sunda hus, Byggvarubedömningen)

YG - Cu
(Bedömd hos: Sunda hus, Byggvarubedömningen)

YGAL
(Bedömd hos: Sunda hus, Byggvarubedömningen)

YGLD - GP
(Bedömd hos: Byggvarubedömningen)

YG/GL - GP
(Bedömd hos: Byggvarubedömningen)

YGWA
(Bedömd hos: Byggvarubedömningen)

YGWPA - GP
(Bedömd hos: Byggvarubedömningen)

TP (FZ)
(Bedömd hos: Sunda hus, Byggvarubedömningen)

TV (FZ)
(Bedömd hos: Byggvarubedömningen)