Kanaler

BVD - Byggvarudeklarationer

Klicka på länken för att ladda hem respektive BVD som PDF. Vissa produkter är samlade som gruppbedömningar då de innehåller samma komponenter.

Galler

CDF; CDI; CDK; CDR; VDR; VDK; VK; VKA (Garantiplåt) 
(Bedömd hos: Sunda hus, Byggvarubedömningen)

CDF; CDI; CDK; CDR; VDR; VDK; VK; VKA; CDV; CDS; TRNF  (FZ)
(Bedömd hos: Sunda hus)

GC; GF; GP; GCT (Garantiplåt)
(Bedömd hos: Sunda hus, Byggvarubedömningen)

GC; GF; GP; GCT (AZ)
(Bedömd hos: Sunda hus, Byggvarubedömningen)

VD - AZ

YG; YGIG; YGVZA; TRS; YGB(Garantiplåt)
(Bedömd hos: Sunda hus, Byggvarubedömningen)

YG, YGB, YGC, YGIG, YGVZA, YGV, YGGL, TRN, TRM och TRS - AZ
(Bedömd hos: Sunda hus, Byggvarubedömningen)

YG, YGB, YGC, YGIG, YGVZA, YGV, YGGL, TRN, TRM och TRS  (FZ)
(Bedömd hos: Sunda hus, Byggvarubedömningen)

YGAL
(Bedömd hos: Byggvarubedömningen)

YGLD - Garantiplåt
(Bedömd hos: Byggvarubedömningen)

YG/GL - Garantiplåt
(Bedömd hos: Byggvarubedömningen)

YGWPA - Garantiplåt
(Bedömd hos: Byggvarubedömningen)

TP (FZ)
(Bedömd hos: Sunda hus, Byggvarubedömningen)

TV (FZ)
(Bedömd hos: Byggvarubedömningen)