Vi deltar i Svensk Ventilations höstkampanj!

Under hösten pågår informationskampanjen #andasfriskt över hela landet. Initiativtagare är Svensk Ventilation som vill skapa uppmärksamhet kring luftens och ventilationens betydelse för hälsa och välmående, något som är extra viktigt i dessa tider. Tillsammans med övriga medlemsföretag i Svensk Ventilation, vill vi vara med att bidra för att få människor att känna hur viktig ventilationen är, lära sig mer om hur den fungerar och veta vad de kan göra för att påverka den.

Läs mer på www.andasfriskt.se