Verksamhet/Marknadspolicy

Verksamhetspolicy


Vår verksamhet är inom ventilation och luftbehandling. ABC Vent är marknadsledande i Norden på Prelackproduktion av ventilationsprodukter med 25 års Garanti på våra färgsystem. Vi bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av energi/miljöeffektiva lösningar för brandskydd, avluft och luftintag, spjällreglering, ljuddämpning, rening och distribution av luft. Vi skapar produkter och system som är optimala för slutanvändaren, lätta att projektera och säkra att installera. Med det menar vi att vi erbjuder produkter med lång livslängd, bra Energival med bäst prestanda till lägsta kostnad för produkternas livslängd.

Våra produkter och system skall uppfylla kraven i:

 • Ekodesigndirektivet
 • BBR - Boverkets byggregler
 • Hus och VVS AMA.
 • Bedömda i Sunda Hus
 • Byggvarubedömningar

ABC Vent är drivande i branschfrågor och erbjuder föreläsningar och ABC Skola med utbildningar inom våra teknikområden. Många av våra kunder är marknadsledande inom sina områden. Vi strävar efter att erbjuda teknisk support och säljstöd i toppklass.

Ingemar Carlsson
Utvecklingsansvarig / Koncern VD

Marknadspolicy

 • Vi arbetar i enlighet med ekodesigndirektivet med målet att minska energianvändningen för våra produkter med 20 % till år 2020. Vi erbjuder Bra Energival som rekommendation på våra produkter.
 • Vi miljö-bedömer våra produkter genom Sunda Hus, Byggvarubedömningen och i tillämpliga delar enligt krav i Svanen-märkning.
 • Vi erbjuder miljövänlig Prelackproduktion med 25 års Garanti på våra färgsystem.
 • Vi P-märker våra produkter i tillämpliga delar för att verifiera erforderliga prestanda och användningsområden.
 • Vi uppfyller kraven i Boverkets byggregler – BBR på våra produkter.
 • Vi uppfyller kraven i VVS och HUS AMA på våra produkter och erbjuder färdiga programtexter på våra produkter i enlighet med AMA-koder.
 • Vi erbjuder våra produkter i MagiCad för hög tillgänglighet för VVS konsulter.
 • Vi erbjuder utbildningar till VVS konsulter, Grossister och återförsäljare och entreprenörer genom ABC Skolan för att säkerställa att projektering och installation utförs enligt gällande regler och krav i syfte att säkerställa ett korrekt slutresultat för slutkund.
 • Vi tredjepartstestar våra produkter som grund till vår redovisning av produkters prestanda.
 • Vi erbjuder 24 timmars leverans på lagervaror och en vision om en 3 dagars fabrik på standardsortiment.
 • Vår verksamhet skall uppfylla samhällets krav på miljö och arbetsmiljö för våra medarbetare.
 • Vi skall vara uppdaterade på standarder och krav för våra teknikområden
 • I vår fabrik investerar vi kontinuerligt i modern maskinpark och utvecklar ständigt våra flexibla processer i enlighet med våra mål om ständig förbättring.
 • Vi arbetar i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14 001:2015.