Uppdaterat sortiment Magicad

Uppdaterat sortiment Magicad

Nu har vi uppdaterat vårt sortiment i Magicad med flera nya brandskyddsprodukter, till exempel:

𝗔𝗕𝗖-𝗔𝗩𝗔𝗡𝗧𝗔𝗚𝗘 𝗠𝗘
Hittas i Magicad under kategorin “Extract air device”

– Rökkontrollucka med återställningsmotor
– För installation i evakueringsschakt för övertryckssättning
– EI 60/120 S 1500 AA MULTI

𝗔𝗕𝗖-𝗖𝗨𝟮 𝗘𝗜𝟲𝟬-𝗘𝗜𝟭𝟮𝟬 𝗦
– Rektangulärt P-märkt brandspjäll
– Storlek upp till 1500*1000 med möjlighet för unikt nära montage
– EI90 S för montage i Paroc sandwichväggar
– Integrerad inspektionslucka
– Finns i ATEX utförande zon 1, 2, 21, 22

𝗔𝗕𝗖-𝗖𝗨𝗟𝗧-𝗜 𝗘𝗜𝟲𝟬-𝗘𝗜𝟭𝟮𝟬 𝗦
– Rektangulärt P-märkt brandspjäll
– Storlekar upp till 800*600 med möjlighet för unikt nära montage
– Godkänd för montage utanför vägg
– Integrerad inspektionslucka

𝗔𝗕𝗖-𝗖𝗥𝟮 𝗘𝗜𝟲𝟬-𝗘𝗜𝟭𝟮𝟬 𝗦
– Cirkulärt P-märkt brandspjäll
– Storlek Ø 200-630 med möjlighet för nära montage.
– EI120 S för montage i Paroc sandwichväggar
– Förmonterad temperatursäkring

𝗔𝗕𝗖-𝗖𝗥𝗘 𝗘𝟲𝟬 𝗦
– Cirkulärt P-märkt brandgasspjäll i storlekarna 100-630Ø

Se vårt sortiment i Magicloud här:
https://bit.ly/38mH8Fr