Prelackproduktion

 

ABC Garantiplåt/Greencoat BT® - Prelackproduktion


Prelackproduktion är ett produktionsflöde från ABC Garantiplåt till färdig produkt som ger kortare ledtider och en effektivare miljövänligare produktion.

Stansning och klippning

Processen inleds med stansning av ABC Garantiplåt i rätt kulör i en modern och automatiserad maskinpark som är anpassad för kundorderstyrd produktion för enstycks eller serieproduktion.

Bockning

I nästa steg förbereds ABC produkterna för montage genom bockning och kantpressning.

Montering

Efter bockning återstår endast montering som sker med olika metoder som att falsa, nita och skruva. Våra produkter är utvecklade för Prelackproduktion med abc Garantiplåt och vårt mål är att producera utan svetsning i dessa processer. Detta ger fördelar med mindre skador på ytskikt och en bra arbetsmiljö.

Leverans

Efter montering är våra produkter klara för leverans och vi använder endast miljöcertifierade transportbolag. I jämförelse med traditionell produktion måste man i detta skede i tillverkningen fortsätta processen med transporter till lackering, väntetid och hantering i flera led till innan man kan leverera.