Säkra brandspjäll med många fördelar!

Vi har ett unikt sortiment av CE och P-märkta brand/brandgasspjäll, brandgasspjäll, backströmningsskydd, rökkontrollspjäll/luckor och styr & övervakning. Se exempel nedan på vårt brand/brandgasspjäll ABC-CULT-I. Exempel på övriga fördelar i vårt brandsortiment: Montage utan efterlagning (CULT 1S, CR60 1S) Batterilösning för stora flöden (CU2 Batteri) ATEX klassat spjäll (CU2 Atex) Montage…

ABC Vent storsatsar på utveckling med ny VD

ABC Ventilationsprodukter AB går nu in i en expansiv fas med utveckling av verksamheten och nya produktkoncept. Samtidigt startar vi omställningen mot en klimatneutral och fossilfri produktionsanläggning som ska vara färdigt till 2025, säger ägaren Ingemar Carlsson. För att lyckas med denna satsning kommer Ingemar att lämna VD posten och…

Tryggt och säkert med ABC-IBZ Inbrottgaller!

- För inkrypningskydd genom ytterväggsgaller, ventilationskanal, takgenomföring eller vägg - Testat och provat enligt: - SSF 012 klass 3 - Svensk Stöldskyddsförening - EN1627:2011 klass 3 - Certifikat av RISE enligt försäkringsbolagens krav - Utförande i rostfritt stål - Rektangulärt eller cirkulärt utförande Läs mer här: https://lnkd.in/eNX-R3j eller kontakta oss…

Nyhet – Produkter för rökkontroll

Rökkontrollspjäll verifieras med både öppet och stängt blad genom unika brandprovningar (SS EN1366-10:2011) och är ofta en förutsättning i till exempel höga hus med mekaniska trycksättningssystem enligt SS EN 12101-6:2006 där kravet på luftväxling finns genom dörrar i brandsluss eller som spjäll för ren rök/brandgasevakuering. Därav är en förväxling av…