Nyhet – Produkter för rökkontroll

Rökkontrollspjäll verifieras med både öppet och stängt blad genom unika brandprovningar (SS EN1366-10:2011) och är ofta en förutsättning i till exempel höga hus med mekaniska trycksättningssystem enligt SS EN 12101-6:2006 där kravet på luftväxling finns genom dörrar i brandsluss eller som spjäll för ren rök/brandgasevakuering.

Därav är en förväxling av rökkontrollspjäll och brandspjäll katastrofal då alla brandspjäll (SS-EN 1366-2:2015) stänger vid förhöjd temperatur och används endast för att begränsa brand- och brandgasspridning med säkerhetsläge för stängt blad och används ej för att evakuera rök/brandgaser.

Se vårt sortiment av rökkontroll här:
https://lnkd.in/eWJsqDw