Klimatneutral verksamhet 2025

Vår resa mot en klimatneutral verksamhet 2025!

Vi kommer att dra vårt strå till stacken för att nå de gemensamma klimatmålen för Sverige och gå mot en fossilfri framtid. Vår vision är att ha en klimatneutral verksamhet med förnyelsebara energikällor senast 2025. För att vi ska kunna nå dit kommer vi löpande genomföra en mängd åtgärder uppdelat i etapper. På denna sida kommer du kunna följa vår resa och läsa mer om de åtgärder vi gör.

2021-06  
Nu är arbetat påbörjat med installation av ca 1200 kvm solpaneler som innebär att vår verksamhet är självförsörjande av egenproducerad el vid toppeffekt. Detta innebär att vi kommer ett steg närmare vår vision om en klimatneutral verksamhet med förnyelsebara energikällor 2025!

2021-09
Vår nya solpanelsanläggning är nu installerad och klar!

created by dji camera