Du har väl inte missat vårt kanalkryss ABC-KRO-X?

Genom att använda vår smarta lösning ABC-KRO-X slipper du undergående kanaldragningar och passerar två luftflöden utan kortslutning. Idealiskt för låg takhöjd! ABC-KRO-X finns i lager upp till storlek Ø315. Kontakta oss för mer information, 033-29 08 80 eller info@abcvent.se Läs mer om produkten här: https://lnkd.in/dfH678U